Rettsinfo
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Min konto
 • Logg på
 • Skriv ut
  v
 • Eksport
  v
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
Alderen som objektivt straffbarhetsvilkår: dit og tilbake igjen?Artikkel - elektroniskLov og RettJahre, Hans-Petter2012
Andenæs' norsk straffeprosess : AjourføringshefteBokJuridikaMyhrer, Tor-Geir2016
Andenæs' norsk straffeprosess : AjourføringshefteBokLokal boksamlingMyhrer, Tor-Geir2016
Anmeldelse af Petter Asp: Sex och samtyckeArtikkel - elektroniskNordisk tidsskrift for kriminalvidenskabHolmboe, Morten2014
Avverging av mishandling i nære relasjoner – en flerfaglig tilnærming. Del IArtikkel - elektroniskTidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmålHolmboe, Morten2019
Avverging av mishandling i nære relasjoner – en flerfaglig tilnærming. Del IIArtikkel - elektroniskTidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmålHolmboe, Morten2019
Boganmeldelser Artikkel - elektroniskNordisk tidsskrift for kriminalvidenskabTräskman, Per Ole2015
BokanmeldelserArtikkel - elektroniskLov og RettAamodt, Ingrid2009
«Det er einskilde som ikkje skjøner kor viktig det er å ha ei sak» – Misbruk av forvaltningen og rettsapparatet. Hva bør gjøres?Artikkel - elektroniskLov og RettStridbeck, Ulf2009
Dobbeltstraff er ikke enkelt – Gjentatt straffeforfølgning etter Den europeiske menneskerettskonvensjons protokoll 7 artikkel 4 – en oppdateringArtikkel - elektroniskLov og RettHolmboe, Morten2011
Dokumentinnsyn og opphavsrett : forholdet mellom offentlighetslovens regler og innsyn m.v. og åndsverklovens regler om opphavsmannens enerettElektronisk bokNasjonalbiblioteketHolmboe, Morten1988
En opplyst samtale: Om rettsvitenskapens oppgaver i kriminalpolitikken Artikkel - elektroniskNordisk tidsskrift for kriminalvidenskabHolmboe, Morten2016
Etterretning og avvergingspliktArtikkel - elektroniskTidsskrift for strafferettHolmboe, Morten2019
Faglig frihet for teoretikere og praktikereArtikkel - elektroniskKritisk jussHolmboe, Morten2019
Fengsel eller frihet : om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjonerBok Holmboe, Morten2016
Page 1 of 5 (67 items)Prev12345Next