Rettsinfo
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Min konto
 • Logg på
 • Skriv ut
  v
 • Eksport
  v
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
Benn Folkvord: Skatterett i et nøtteskallArtikkel - elektroniskSkatterettBøyum-Folkeseth, Odd Anders2020
Domskommentar HR-2020-2060-A (VS Stein): Pragmatiske svar på rettsteknisk vanskelige justeringsspørsmålArtikkel - elektroniskSkatterettNorli, Geir Tollak Bjørndal2020
Frederik Zimmer: SkatteparadisArtikkel - elektroniskSkatterettDajani, Omar G.2020
Frivillighetsvilkåret i skatteforvaltningsloven § 14-4 bokstav d – hva innebærer det egentlig å rette «frivillig»?Artikkel - elektroniskSkatterettNilsen, Ragnhild Berg2020
Høyesterettsdommer i skattesaker 2020Artikkel - elektroniskSkatterettZimmer, Frederik2020
Ole Gjems-Onstad: La gründere flytte – formuesskattens dilemmaer i krisenes tidsalderArtikkel - elektroniskSkatterettEide, Finn2020
Omgjøring av utbyttebeslutningArtikkel - elektroniskSkatterettFolkvord, Benn2020
Recent Norwegian Supreme Court case law on VAT grouping and VAT deduction of transaction costs related to the sale and purchase of shares from an EU and a Danish perspective – Part threeArtikkel - elektroniskSkatterettElgaard, Karina Kim Egholm2020
Rentebegrensningsreglene i et nøtteskallArtikkel - elektroniskSkatterettGamkinn, Hilde2020