Rettsinfo
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Min konto
 • Logg på
 • Skriv ut
  v
 • Eksport
  v
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
Fra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker : Tredje – fjerde kvartal 2020Artikkel - elektroniskTidsskrift for strafferettStridbeck, Ulf2021
Fra lovgivningen : oktober 2020 – januar 2021Artikkel - elektroniskTidsskrift for strafferettHenningsen, Tage2021
Fra riksadvokatenArtikkel - elektroniskTidsskrift for strafferettTorgersen, Runar2021
Katrine Holter: Hensikt og omkringliggende begreper i strafferettenArtikkel - elektroniskTidsskrift for strafferettHøgberg, Alf Petter2021
Ny litteratur og forskningArtikkel - elektroniskTidsskrift for strafferettMo, Marte H.2021
Utilregnelighet hos barn mellom 15 og 18 år: Utfordringer og muligheterArtikkel - elektroniskTidsskrift for strafferettGröning, Linda2021
Utvalgte høyesterettsavgjørelser i strafferett 2020Artikkel - elektroniskTidsskrift for strafferettHolmboe, Morten2021
Vernet av belastende opplysninger: Bevisfritak ved tap av sosialt omdømmeArtikkel - elektroniskTidsskrift for strafferettBerge, Beate Kathrine2021