Rettsinfo
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Min konto
 • Logg på
 • Skriv ut
  v
 • Eksport
  v
Tittel 
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År Descending
Fosen-dommen: prosessuelle og forvaltningsrettslige siderArtikkel - elektroniskLov og rettBacker, Inge Lorange2022
ACER-saken behandlet i tingrettenArtikkel - elektroniskEuroRettRunde, Andreas2021
Overstatlig byråstyring og nasjonalstatlig suverenitet: Norges forhold til Det europeiske energibyråetBokkapittel Berglyd, Knut Joachim Tanderø2021
EU-energirettens rolle i klimaomstillingenBokkapittel Bjørnebye, Henrik2021
Nei til EU tillates å reise sak om EUs tredje energimarkedspakke - HR-2021-417-P, (sak nr. 20-123772SIV-HRET) : 1. mars 2021 avsa Høyesterett kjennelseDomHøyesterett 2021
Fornybarsatsingen og lov om elsertifikater : en rettsøkonomisk analyseBok Horn, Jan Petter2015
Nordisk institutt for sjørett 50-års jubileumBok  2014
EU renewable energy law : legal challenges and new perspectivesBok  2014
Miljøinteressene på sidelinjen : en kritisk analyse av regjeringens fastsettelse av nytt manøvreringsreglement for SuldalslågenBok Endresen, Clement2013
Sikkerhed og havvindmøllerBok Gram Mortensen, Bent Ole2013
Elsertifikatloven med kommentarerElektronisk bok Mikkelsen, Maria Therese2013
Elsertifikatloven med kommentarerBokRettsdataMikkelsen, Maria Therese2013
Forsknings- og utviklingskontrakter innenfor energisektorenBok Bjørndal, Øyvind2012
Codex EU energy law : the most relevant directives, regulations and decisions on electricity, gas and oil, renewables, energy efficiency, energy taxation, energy infrastructures, eergy labellingBok  2012
Ren energi i urent farvann - regulering av fornybar energi til havs etter havenergilovaArtikkel - elektronisk Hermansen, Ola2011
Page 1 of 3 (35 items)Prev123Next