Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Arbeidsmiljøutvalget : håndbok for arbeid i AMU
Ansvar:Arne Bernhardsen
Forfatter:Bernhardsen, Arne
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Gyldendal, 2012.- 4. utg.
Omfang:146 s..- 4. utg.
ISBN/ISSN:978-82-05-41968-1
Emneord:Arbeidsmiljø / HMS (Helse, miljø og sikkerhet) / Håndbok
Note:1. utg. Oslo : Gyldendal, 2004
Forlagets omtale: Boka viser de mange mulighetene arbeidsmiljøutvalget har til å bli et handlende og strategisk utvalg.
Gjennom eksempler fra privat og offentlig sektor viser forfatteren hvordan man kan etablere et AMU som har gode demokratiske strukturer, behandler de riktige sakene og bruker utvalget til kontinuerlig læring.
I boka blir AMU drøftet ut fra ulike perspektiver og innfallsvinkler; som beslutningsorgan, rådgiver, styringsgruppe, koordinator og samarbeids-forum. Boka går også gjennom de grunnleggende reglene for etablering og drift av AMU, og gir inspirasjon til de som allerede har et fungerende utvalg.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria