Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:FoU og skatt : om Skattefunn og andre utvalgte emner
Ansvar:Christian Hambro
Forfatter:Hambro, Christian
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Gyldendal Juridisk, 2012
Omfang:328 s.
ISBN/ISSN:978-82-05-43061-7
Emneord:Skatter / Skatterett
Note:Forskning, utvikling
Forlagets omtale: FoU og skatt er en håndbok beregnet på både næringsdrivende og jurister.
Bokens hovedtema er SkatteFUNN- ordningen. Etter at SkatteFUNN ble vedtatt i 2002, er om lag 23.000 prosjekter godkjent, og det er innrømmet skattefradrag for nærmere 11 milliarder kroner. Den samlede FoU-innsatsen knyttet til ordningen er på rundt 55 milliarder kroner, og antall SkatteFUNN-søknader ligger nå på om lag to tusen per år..
Det vesentligste spørsmålet i forbindelse med SkatteFUNN er hva som må til for at et FoU-prosjekt kan få SkatteFUNN- godkjenning. Dette temaet er utførlig behandlet med sikte på å gi praktisk veiledning til bedrifter som planlegger en SkatteFUNN-søknad.
SkatteFUNN- ordningen er forankret i skatteloven. Prosjektene fører ofte til immaterielle rettigheter. Boken behandler derfor også en del generelle skatterettslige spørsmål i tilknytning til FoU. Av temaer i denne forbindelse nevnes bla. hva som er en fradragsberettiget FoU-kostnad, skatteplikten for FoU-institusjoner, fradragsrett for gaver til FoU, salg av FoU- bedrifter og generasjonsskifte, samt internasjonale transaksjoner.
Finnes også som e-bok.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria