Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Aktuell bedriftsbeskatning
Ansvar:Ole Gjems-Onstad, Benn Folkvord (red.)
Forfatter:Gjems-Onstad, Ole / Folkvord, Benn
Materialtype:Bok
Signatur:Rettsdata
Utgitt:Oslo : Gyldendal Akademisk, 2013
Omfang:208 s.
ISBN/ISSN:9788205456464
Emneord:Bedrifter / Bedriftsbeskatning / Inntektsskatt / Næringsliv / Skatter / Skatterett
Note:I Rettsdata
I Allvit, ISBN 9788205456471
Elektronisk utgave:Gå til elektronisk utgave
Forlagets omtale: Denne boken belyser en rekke høyst aktuelle utfordringer for dem som arbeider med skatterett i næringslivet.
Boken inneholder en omfattende og konkret artikkel om de mange praktiske spørsmål som kan oppstå i forhold til Aksjonærregisteret. Utbyttebeskatning gjør at både skatteetaten og rådgivere ofte må forholde seg til når utbetalinger blir skattefrie fordi de kan rubriseres som tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital, som er et annet tema i boken.
Gjeldskonstruksjoner fører til at grensen mellom egen- og fremmedkapital blir stadig mer sentral. Andre av bokens emner er: fordeling av skattemessig innbetalt kapital ved fisjon, skattefrie fusjoner i Norge, Sverige og Danmark, kravet om evig bindingstid ved konserninterne overføringer, spesiell gjennomskjæring, beviskrav ved skjerpet tilleggsskatt og skjønnsligning av aksjeselskap. I tillegg gir Aktuell bedriftsbeskatning en oversikt over selskapsrettslige momenter ved valg av organisasjonsform.
Finnes også som e-bok.
.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Rettsdata
- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse
- Allvit