Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Høyt skattet : festskrift til Frederik Zimmer på 70-årsdagen 28. mars 2014
Ansvar:Redaksjonen: Bettina Banoun, Ole Gjems-Onstad, Arvid Aage Skaar. Redaksjonssekretær: Berit Kristin Rye
Forfatter:red.: Banoun, Bettina / red.: Gjems-Onstad, Ole
Materialtype:Elektronisk bok
Signatur:Juridika
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2014
Omfang:614 s.
ISBN/ISSN:9788215022130
Emneord:Festskrift / Skatterett
Personer som emne:Zimmer, Frederik (1944-)
Note:I Juridika.no
Del av verk:Vis innhold
Forlagets omtale: Universitetsforlaget er stolte av å presentere et flott festskrift til Frederik Zimmer på hans 70-årsdag den 28.3.2014. Professor dr.juris Frederik Zimmer har i mer enn 40 år forsket, skrevet bøker og artikler, forelest og veiledet i skatte- og avgiftsrett i Norge og i utlandet. Det norske skatterettsmiljøet har mye å takke ham for, og Frederik Zimmer har også brakt norsk skatteforskning ut i verden. Artiklene i dette festskriftet er viet hans arbeidsfelt.
Festskriftet har 32 bidragsytere fra inn- og utland og er redigert av advokat dr.juris Bettina Banoun, professor dr.juris Ole Gjems-Onstad og advokat dr.juris Arvid Aage Skaar.
Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Juridika