Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Diskrimineringsvern i arbeidslivet : en håndbok : likestillings- og diskrimineringsloven 2017
Ansvar:Brit Djupvik Semner
Forfatter:Semner, Brit Djupvik
Materialtype:Bok
Utgitt:Bergen : Fagbokforlaget, 2018
Omfang:300 s. ; 25 cm
ISBN/ISSN:978-82-450-1352-8
Emneord:Arbeidsrett / Diskriminering / Håndbok / Likestilling
Stikkord:Likestillings- og diskrimineringsloven (2017)
Forlagets omtale: Diskrimineringsvern i arbeidslivet - en håndbok handler om likestillings- og diskrimineringslovens regler som gjelder i arbeidslivet. Også arbeidsmiljølovens regler, kapittel 13, om diskrimineringsvern er omtalt i håndboken. Det er også gitt en kort omtale av ny diskrimineringsombudslov. Likestillings- og diskrimineringsloven samler fire tidligere diskrimineringslover i én lov. I boken omtales de enkelte grunnlag som gis diskrimineringsvern, og forbudet mot trakassering og seksuell trakassering. Reglene om positiv særbehandling og arbeidsgivers aktivitetsplikt for å hindre at det skjer diskriminering i virksomheten, og plikt til å forebygge trakassering omtales også. Boken er en praktisk oppslagsbok for arbeidsgivere, organisasjoner, fagforeninger og tillitsvalgte og andre som søker informasjon om likestillings- og diskrimineringslovgivningen. Brit Djupvik Semner er advokat. Hun er Master of Law in European Union Law (Employment) fra University of Leicester. Hun er medforfatter av Likestillings- og diskrimineringslovene med kommentarer, Fagbokforlaget 2008.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika