Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Rett i vest : festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen
Ansvar:redaksjon: Johan Giertsen, Erling Johannes Husabø, Øystein L. Iversen, Berte-Elen Konow
Forfatter:red.: Giertsen, Johan / red.: Husabø, Erling Johannes / red.: Iversen, Øystein L. / Konow, Berte-Elen Reinertsen
Materialtype:Bok
Signatur:Rettsdata
Utgitt:Bergen : Fagbokforlaget, 2019
Omfang:556 s.
ISBN/ISSN:9788245027945
Emneord:Festskrift
Del av verk:Vis innhold
Forlagets omtale: Dette festskriftet markerer at det er 50 år siden jurist-utdanningen startet ved Universitetet i Bergen. Samtidig ble det for første gang etablert et rettsvitenskapelig forskningsmiljø utenfor Oslo. Festskriftet gir et bredt innblikk i utviklingen av utdanning og forskning i disse femti årene. Festskriftet inneholder også en rekke vitenskapelige artikler fra ansatte ved Det juridiske fakultet. Disse vitner om stor faglig bredde og peker mot nye utfordringer for rettsvitenskapen i årene fremover.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Rettsdata
- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka