Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Uten sammenligning : festskrift til Eivind Smith 70 år
Ansvar:red.: Iris Nguyen Duy, Sunniva Bragdø-Ellenes, Inge Lorange Backer, Svein Eng, Bjørn Erik Rasch
Forfatter:red.: Nguyên-Duy, Iris
Materialtype:Bok
Utgitt:Bergen : Fagbokforlaget, 2020
Omfang:713 s.
ISBN/ISSN:978-82-450-3300-7
Emneord:Festskrift
Personer som emne:Smith, Eivind (1949-)
Del av verk:Vis innhold
Forlagets omtale: Professor dr. juris, dr.h.c. Eivind Smith ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, fyller 70 år den 4. desember 2019. I den forbindelse vil venner og kolleger hedre ham med et festskrift.
Gjennom mer enn 40 år har Eivind Smith satt sitt preg på flere juridiske fag, hovedsakelig norsk og komparativ forvaltningsrett og konstitusjonell rett. Jusprofessoren er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt, blant annet som æresdoktor i flere land og ridder av den franske Æreslegionen. Han har vært en viktig og engasjert aktør i rettsutviklingen og samfunnsdebatten i Norge. Han har skrevet en lang rekke rettsvitenskapelige artikler og bøker, ledet eller deltatt i flere offentlige utredninger og granskninger, og ytret seg utallige ganger i offentligheten.
Eivind Smith har gjennom årene samarbeidet med norske og utenlandske spesialister både innenfor sine egne og andre fagfelt. Dette gjenspeiles i festskriftet, hvor jurister, statsvitere, historikere, dommere, politikere og andre har samlet seg for å hedre jubilanten.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse - pdf
- Innholdsfortegnelse - bla i boka