Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Eierseksjonsloven : Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65 med kommentarer
Ansvar:Christian Fr. Wyller. I samarbeid med Christer Bjørnevik
Forfatter:Wyller, Christian Fr.
Materialtype:Elektronisk bok
Signatur:Juridika
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2020
Omfang:411 s.
ISBN/ISSN:978-82-15-03579-6
Emneord:Kommentarutgave / Eiendomsrett
Stikkord:Eierseksjonsloven (2017)
Note:Denne boken er en sterkt revidert utgave av bøkene med samme tittel utgitt først i 1998 og i revidert utgave i 008.
Forlagets omtale: Denne lovkommentaren inneholder en grundig omtale av loven og dens bestemmelser. Boken vil være nyttig for dommere, advokater og jurister i forvaltning og organisasjoner.Loven regulerer når en eiendom kan seksjoneres, hvordan det gjennomføres, rettsstillingen for leierne i eiendommen og forholdet mellom seksjonseierne etter seksjoneringen.
I januar 2018 trådte ny eierseksjonslov i kraft. Loven fikk betydning for flere hundre tusen som bor i eierseksjonssameier samt for kjøpere og utbyggere.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Vedlegg:- NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven
- Kjøp hos Akademika
- Juridika - pdf versjon
- Juridika - ajourført versjon
- Innholdsfortegnelse