Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge
Ansvar:Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (red.)
Forfatter:red.: Høstmælingen, Njål
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2020.- 4. utg.
Omfang:500 s..- 4. utg.
ISBN/ISSN:978-82-15-03187-3
Emneord:Barnerett / Menneskerettigheter
Stikkord:Barnekonvensjonen (FN 20. nov 1989)
Note:1. utgave 2008
I Allvit ISBN 9788215037448
Forlagets omtale: Barns rettigheter er viktige, ikke bare for barna og omsorgspersonene, men også for myndighetene som skal forvalte og gjennomføre rettighetene. Denne boken gir en samlet fremstilling av barns rettigheter i Norge. Barnekonvensjonen klargjør barnets stilling som rettssubjekt og gir egne rettigheter til barn. Selv om barn har rettigheter også etter de andre menneskerettighetskonvensjonene, er barnekonvensjonen av særskilt betydning, også for norske barn.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Juridika
- Innholdsfortegnelse
- Allvit