Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:HR-2020-312-A, (sak nr. 19-086589SIV-HRET) : 7. februar 2020 avsa Høyesterett dom
Ansvar:Solem Arkitektur AS, Arkitektbedriftene i Norge (partshjelper) mot Tommy Øvsthus Engvik, Henrik Tvervåg, Vibeke Leirfall, Johann Agust Sigurdsson, Geir Rønnich Olsen, Ingvill Engvik Øvsthus, Lisa Marie Fagertun, Linn Okkenhaug Getz (advokat Dag Herrem)
Materialtype:Dom
Signatur:Høyesterett
Utgitt:Oslo : Høyesterett, 2020
Omfang:15 s.
Emneord:Domsavgjørelser / Høyesterett
Note:Sivil sak, anke over dom.
Innhold:Erstatningsansvar for ansvarlig søker etter plan- og bygningsloven.
Dommere: Webster, Kallerud, Bergsjø, Ringnes, Østensen Berglund
Saken gjaldt krav om erstatning fra kjøpere av fire nybygde boliger i Trondheim. Høyesterett kom til at et arkitektfirma, som var ansvarlig søker for prosjektet, kunne holdes ansvarlig for boligkjøpernes tap.
Arkitektfirmaet hadde ikke sørget for at oppgaven som ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner var belagt med ansvar. Etter overtakelse viste det seg at boligene hadde store mangler. Tak, vegger og terrasser måtte blant annet rives, og kjøperne ble påført kostnader opp mot 50 prosent av kjøpesummen. Høyesterett fant at ansatte i arkitektfirmaet på uaktsom måte hadde brutt pliktene som ansvarlig søker, slik at det forelå ansvarsgrunnlag. Etter Høyesteretts syn var kjøpernes krav også erstatningsrettslig vernet, og de fikk dermed medhold i at de hadde krav på erstatning.
Dommen gir veiledning om ansvarlig søkers ansvar ved brudd på plan- og bygningsloven.
(Sammendraget er utarbeidet i Høyesteretts informasjonsvirksomhet, og er ikke en del av avgjørelsen.)

Vedlegg:- Rettsinfo.no