Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Advokatrolleforventningar – med særleg fokus på skatterådgiving
Ansvar:Erling Johannes Husabø
Forfatter:Husabø, Erling Johannes
Materialtype:Bokkapittel
Utgitt:Bergen : Fagbokforlaget, 2002
Omfang:S. 115-133
ISBN/ISSN:82-7674-827-9
Emneord:Advokater / Festskriftartikkel / Rådgivning / Skatterett
Del av verk:Nybrott og odling
Forlagets omtale: Nils Nygaard har gjennom flere tiår vært en markant forsker og fagmann i det rettsvitenskapelige miljøet i Norge. I dette festskriftet hylles han gjennom 44 artikkelbidrag fra kolleger i inn- og utland. Artiklene berører i første rekke fagområdene som jubilanten selv har arbeidet innenfor. Hovedvekten legges dermed på erstatningsrett, men festskriftet inneholder også en rekke artikler innenfor jubilantens andre interessefelt, så som rettskildelære, odelsrett og trygderett. Dessuten finnes artikler fra andre fagområder, blant annet selskapsrett, forvaltningsrett og straffeprosess. Til sist i boken presenteres en bibliografi over Nygaards arbeider. Festskriftets artikler i erstatningsrett handler om mange tidsaktuelle spørsmål i faget. Boken gir videre et inntrykk av aktuelle emner for de rettsvitenskapelige miljøene i Norge - og Norden for øvrig. En rekke av artikkelbidragene tar opp problemstillinger som i liten grad har vært gjenstand for rettsvitenskapelig behandling. Boken anbefales for enhver jurist som er interessert i faget sitt.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Lovdata Pro