Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Spørsmål om tariffstridig og ulovlig arbeidskamp gjennom nektelse av bruk av arbeidsverktøy og tilbakeholdelse av lønn - AR-2020-18 : 3. juli 2020 avsa Arbeidsretten dom
Ansvar:1. Næringslivets Hovedorganisasjon, 2. Schindler AS (Advokat Joakim Augeli Karlsen og advokat Einar Engh) mot 1. Landsorganisasjonen i Norge, 2. EL & IT Forbundet, 3. Montørklubben i Schindler AS (Advokat Håkon Angell)
Materialtype:Dom
Signatur:Arbeidsretten
Utgitt:Oslo : Arbeidsretten, 2020
Omfang:20 s.
Emneord:Arbeidsretten / Domsavgjørelser
Stikkord:AR-2020-18
Note:Saksnummer 11/2020
Innhold:Dommere: Wahl, Sundet, Koslung, Aukner, Østvold, Bråten, Hansen

Vedlegg:- Rettsinfo.no