Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Tvist vedrørende flyteriggavtalen HTA pkt. 4.21 - oppsigelse av tillitsvalgt - AR-2020-12 : 12. juni 2020 avsa Arbeidsretten dom
Ansvar:Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (SAFE) (Advokat Bjørn Inge Waage) mot 1. Norges Rederiforbund, 1. Norges Rederiforbund, 2. Island Offshore Crewing AS (Advokat Thomas Aa. Rasmussen Rettslig medhjelper; Advokatfullmektig Erlend Vasshus)
Materialtype:Dom
Signatur:Arbeidsretten
Utgitt:Oslo : Arbeidsretten, 2020
Omfang:17 s.
Emneord:Arbeidsretten / Domsavgjørelser / Oppsigelser / Tillitsvalgte
Stikkord:AR-2020-12
Note:Saksnummer 02/2020
Innhold:Saken gjelder: Tvist vedrørende flyteriggavtalen HTA pkt. 4.21 - oppsigelse av tillitsvalgt.

Dommere: Wahl, Sundet, Koslung, Sørskår, Fl.Hansen, Schweigaard, Giæver

Vedlegg:- Rettsinfo.no