Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Retten til individuell plan : samt koordinator, kvalifiseringsprogram og andre planverktøy
Ansvar:Alice Kjellevold ; med bidrag fra Liv Jorunn Baggegård Skippervik
Forfatter:Kjellevold, Alice / Skippervik, Liv Jorunn B.
Materialtype:Bok
Utgitt:Bergen : Fagbokforlaget, 2020.- 5. utg.
Omfang:164 s..- 5. utg.
ISBN/ISSN:9788245034295
Emneord:Pasientrettigheter / Helsetjenester / Helsevesen / Sosialrett
Forlagets omtale: Individuell plan er et viktig virkemiddel innen helse- og omsorgstjenesten for å sikre et tjenestetilbud som er individuelt tilpasset, helhetlig og sammenhengende.
Boken tar opp sentrale rettslige problemstillinger ved individuell plan. Den gir en vurdering av hvem som har rett til individuell plan, hvem som er ansvarlig for å utarbeide en slik plan og hvilke krav som stilles til innholdet i planen. Videre redegjøres det for hvilke krav som stilles til samarbeid og koordinering mellom tjenestepersonell og med pasienten/brukeren/tjenestemottakeren, samt kravet om å tilby koordinator og etablere koordinerende enheter. Boken gir også en vurdering av hvilke muligheter det er for å påklage manglende utarbeidelse av individuell plan.
I tillegg gis det en vurdering av andre sentrale planredskaper innen velferdsretten, der kvalifiseringsprogram står sentralt.
Boken er rettet mot studenter innenfor helse- og sosialfag på høgskole- og universitetsnivå, mot personell i kommuner og spesialisthelsetjeneste og mot personer med omfattende hjelpebehov, deres pårørende og aktuelle organisasjoner.
Alice Kjellevold er dr. juris og professor emerita tilknyttet Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger.
Liv Jorunn Baggegård Skippervik er utdannet sosionom og jurist. Hun er universitetslektor ved Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka