Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Forbrytelser i utvalg : straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser
Ansvar:Jørn Jacobsen, Erling Johannes Husabø og Asbjørn Strandbakken
Forfatter:Jacobsen, Jørn R. T. / Grøning, Linda / Husabø, Erling Johannes / Strandbakken, Asbjørn
Materialtype:Bok
Utgitt:Bergen : Fagbokforlaget, 2020
ISBN/ISSN:9788245034486
Emneord:Kriminalitet / Strafferett / Forbrytelse / Vold / Seksuelle overgrep
Forlagets omtale: Forbrytelser i utvalg behandler nærmere en rekke sentrale forbrytelser i straffeloven. Volds-, seksual- og formuesforbrytelsene krenker viktige sider ved individets frihet. Narkotikaforbrytelser spiller også en viktig rolle i dagens strafferettspleie. I mange straffesaker inngår en kombinasjon av disse forbrytelsestypene.
Boken setter søkelys på hva som etter loven kjennetegner de utvalgte forbrytelsene. Forfatterne har lagt vekt på å forklare sammenhenger både mellom ulike straffebud og mellom ulike vilkår i det enkelte straffebud. Målgruppen er alle som studerer, arbeider med eller på annen måte interesserer seg for strafferett.
Boken supplerer fremstillingen av norsk strafferett i Frihet, forbrytelse og straff (2019).
Forfatterne er professorer ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika