Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Adopsjon av stebarn som har nådd myndighetsalderen (voksenadopsjon) (2019/3344) : 17. juni 2020 uttalte Sivilombudsmannen
Materialtype:Dom
Signatur:Sivilombudsmannen
Utgitt:Oslo : Sivilombudsmannen, 2020
Omfang:10 s.
Emneord:Sivilombudsmannen / Uttalelser / Adopsjon
Stikkord:Adopsjonsloven (1986) § 16
Note:
Innhold:Saken gjelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) lovanvendelse i sak om adopsjon av stebarn som har nådd myndighetsalderen (voksenadopsjon). Da klager søkte om å få adoptere stesønnen på 25 år, jf. adopsjonsloven § 16, fikk han avslag fra Bufdir. Grunnen var at stesønnens mor – som klager var skilt fra - ikke samtykket til adopsjonen. Bufdir la til grunn at tidligere ektefelle – stebarnets juridiske forelder – må samtykke jf. adopsjonsloven § 13 annet ledd, også ved adopsjon av stebarn som har fylt 18 år (voksenadopsjon).

Ombudsmannen mener at det ved voksenadopsjon etter adopsjonsloven § 16 ikke kan stilles vilkår om samtykke fra tidligere ektefelle som er forelder til «barnet» i saken.
Ombudsmannen ber Bufdir behandle saken på nytt.

Ombudsmannen forutsetter at Bufdir behandler fremtidige saker om voksenadopsjon i tråd med ombudsmannens forståelse av adopsjonsloven § 16 i saken her.

Ombudsmannen vil også anmode Barne- og familiedepartementet om å redigere Rundskriv Q-1245 slik at retningslinjene om adopsjon av voksne stebarn blir i tråd med ombudsmannens forståelse av adopsjonsloven § 16.
(Sivilombudsmannens sammendrag)
Vedlegg:- Rettsinfo.no