Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Tap av retten til å føre fritidsbåt ved promillekjøring - HR-2020-1331-A, (sak nr. 20-049478STR-HRET) : 25. juni 2020 avsa Høyesterett dom
Ansvar:A (advokat Anders Morten Brosveet) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Birgitte Istad)
Materialtype:Dom
Signatur:Høyesterett
Utgitt:Oslo : Høyesterett, 2020
Omfang:7 s.
Emneord:Høyesterettsdommer / Promille
Stikkord:HR-2020-1331-A / Småbåtloven (1998) § 28
Note:Straffesak, anke over dom.
Innhold:Dommere: Indreberg, Bull, Kallerud, Ringnes, Steinsvik

En 32 år gammel mann var idømt bot på 6 000 kroner for å ha kjørt fritidsbåt med en alkoholpromille i blodet på 1,0. Lagmannsretten hadde i tillegg fastsatt tap av retten til å føre fritidsbåt for en periode på ett år.

Domfeltes anke over tap av føreretten førte ikke frem.

Høyesterett la til grunn at ved straff for brudd på småbåtloven § 33 om føring av fritidsbåt med promille over den fastsatte promillegrensen på 0,8, besluttes som den klare hovedregelen også tap av førerett i minst ett år.

Dommen klargjør vilkårene for tap av førerett i småbåtloven § 28 a.
(Sammendraget er utarbeidet i Høyesteretts informasjonsvirksomhet, og er ikke en del av avgjørelsen.)

Vedlegg:- Rettsinfo.no