Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Krav om tilbakebetaling av kommunale avgifter (2019/4087) : 22. juni 2020 uttalte Sivilombudsmannen
Materialtype:Dom
Signatur:Sivilombudsmannen
Utgitt:Oslo : Sivilombudsmannen, 2020
Omfang:6 s.
Emneord:Sivilombudsmannen / Uttalelser / Kommunale avgifter
Stikkord:Foreldelsesloven (1979) § 10 / Forvaltningsloven (1967) § 24 / Forvaltningsloven (1967) § 25 / Forurensningsloven (1981) § 16 / Eiendomsskatteloven (1975) § 26
Note:
Innhold:Saken gjelder krav om tilbakebetaling av kommunale vann- og avløpsgebyrer. Sola kommune innvilget kravet delvis ved at det ble tilbakebetalt for mye innbetalte avgifter tre år tilbake i tid. Kommunen viste til at tilbakebetalingen var foretatt av rimelighetshensyn og at det ikke forelå rettskrav på tilbakebetaling.

Ombudsmannen er kommet til at klagenemndas begrunnelse og kommunens saksforberedelse ikke tilfredsstiller forvaltningslovens krav. Videre er ombudsmannen kommet til at klager har innbetalt for mye i vann- og avløpsgebyr siden 1990.

Klagenemnda bes om å behandle klagen på nytt, herunder vurdere klagerens anførsler om foreldelse og krav om renter.
(Sivilombudsmannens sammendrag)
Vedlegg:- Rettsinfo.no