Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Eurojuris informerer 2/2020 : Entreprise- og anskaffelsesrett
Materialtype:Tidsskrift
Signatur:Eurojuris informerer
Utgitt:Drammen : Eurojuris, 2020
Emneord:Entreprenørvirksomhet / Entrepriserett / Offentlige anskaffelser
Innhold:Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer deles kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen er det artikler om anskaffelser og entreprise.

Eiendomsprosjekter involverer store verdier og mange interesser. En strukturert gjennomføring tar tid og går i ulike faser. Det må etableres et planmessig samspill mellom utvikler, kommune, investor, bank, entreprenør og kjøper/leietaker. Dersom samspillet ikke fungerer, svinner verdier og kvalitet i prosjektet.

En godt planlagt og regulert prosess sikrer forutsigbarhet. Advokater rådgir og representerer i alle faser av eiendomsutvikling. Oftest gjennom bistand for å søke avklaring og løsning for klientene, andre ganger som den som snakker partens sak, også i tvist. Advokater bistår i å synliggjøre, bygge, sikre og utløse verdier.
Del av verk:Vis innhold

Vedlegg:- Rettsinfo.no