Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland
Ansvar:redigert av Magnus Matningsdal og Asbjørn Strandbakken
Forfatter:Matningsdal, Magnus / Strandbakken, Asbjørn / Mæland, Henry John
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Oslo : Gyldendal, 2019.- 1. utgave
Omfang:1 fil (693 s.)
ISBN/ISSN:9788205524651
Emneord:Festskrift
Personer som emne:Mæland, Henry John (1949-)
Note:1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2019

Har bibliografi over Mælands verker, side 689.
I Allvit og Rettsdata.

Alle artiklene er registrert som egne poster og søkbare, se "Vis innhold".
Gå til trykt utgave for å se artiklene som ligger under "Vis innhold".
Trykt utgave:Gå til trykt utgave
Forlagets omtale: Professor dr. juris Henry John Mæland fylte 70 år den 3. september 2019.
Som takk for hans lange og allsidige faglige innsats i rettsvitenskap, har kollegaer hyllet ham med et festskrift. Festskriftet har 35 artikkelbidrag fra 38 forfattere fra de sentrale fagområdene som Henry John Mæland har arbeidet med: strafferett, straffeprosess, politirett og sivilprosess. Henry John Mæland har særlig gjort seg bemerket innenfor strafferett og prosess. Hans avhandling fra 1984 omhandlet ærekrenkelser. Senere kom boken om voldgift. Han har utgitt lærebok i alminnelig strafferett og sivilprosess. I tillegg er han medforfatter av standardverket Politirett, som kom i sin tredje utgave i 2016. Han var i mange år formann i Straffelovrådet, har hatt konstitusjon som dommer i både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, og har flere ganger vært oppnevnt som setteriksadvokat.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Rettsdata
- Rettsdata
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka
- Allvit