Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Arbeidsmiljøloven : (lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.) av 17. juni 2005 nr. 62 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2020 nr. 69 (i kraft 1. juli 2020)
Materialtype:Særtrykk
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2020.- 31. utg.
Omfang:74 s. ; 21 cm.- 31. utg.
ISBN/ISSN:9788202690304
Emneord:Arbeidsmiljø / Arbeidsrett / Særtrykk
Stikkord:Arbeidsmiljøloven - AML (2005)

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika