Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Arbeidstvistloven (lov om arbeidstvister) av 27. januar 2012 nr. 9 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2020 nr. 71 (i kraft 1. juli 2020) ; Lønnsnemndloven (lov om lønnsnemnd i arbeidstvister) av 27. januar 2012 nr. 10 : med endringer, sist ved lov av 14. desember 2012 nr. 82
Materialtype:Særtrykk
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2020
Omfang:17 s.
ISBN/ISSN:9788202690380
Emneord:Arbeidsrett / Arbeidstvister / Særtrykk
Stikkord:Arbeidstvistloven (2012)
Forlagets omtale: Arbeidstvistloven m/lønnsnemdloven - med endringer, sist ved lov av 19. juni 2020 nr. 71 (i kraft 1. juli 2020)
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika