Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Barnevernloven : (lov om barneverntjenester) av 17. juli 1992 nr. 100 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2020 nr. 74 (i kraft 1. juli 2020) : samt forskrifter ; Familievernkontorloven (lov om familievernkontorer) av 19. juni 1997 nr. 62 : med endringer, sist ved lo
Materialtype:Særtrykk
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2020
Omfang:95 s. ; 21 cm
ISBN/ISSN:9788202690366
Emneord:Barnevern / Familierett / Særtrykk
Stikkord:Barnevernloven (1992) / Familievernkontorloven (1997)
Note:"Med historiske og faglige noter" - Omslaget
Forlagets omtale: Barnevernloven m/forskrifter og lov om familievernkontorer m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 19. juni 2020 nr. 74 (i kraft 1. juli 2020) Med historiske og faglige noter
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika