Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Helselover : ajourført med endringer, sist ved lover av 20. desember 2020 nr. 78, nr. 79 og nr. 81 (i kraft 1. juli 2020)
Materialtype:Særtrykk
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2020.- 14. utg.
Omfang:267 s..- 14. utg.
ISBN/ISSN:9788202693220
Emneord:Helserett / Helsevesen / Pasienter / Sosialrett
Stikkord:Abortloven (1975) / Folkehelseloven (2011) / Folketrygdloven (1997) / Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (2016) / Forskrift om legemiddelhåndtering (2008) / Forskrift om legemidler fra apotek (1998) / Forskrift om pasientjournal (2000) / Helse- og omsorgstjenesteloven (2011) / Helsepersonelloven (1999) / Legemiddelloven (1992) / Pasient- og brukerrettighetsloven (1999) / Pasientjournalloven (2014) / Psykisk helsevernloven (1999) / Smittevernloven (1994) / Spesialisthelsetjenesteloven (1999) / Straffeloven (2005) § 284 / Straffeloven (2005) § 285 / Tannhelsetjenesteloven (1983)
Note:"Med historiske og faglige noter" - Omslaget
Innhold:Innhold: Helsepersonelloven. Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetsloven, Psykisk helsevernloven, Spesialisthelsetjenesteloven, Pasientjournalloven, Smittevernloven, Legemiddelloven, Folketrygdloven (kap. 5 og 8), Folkehelseloven, Abortloven, Tannhelsetjenesteloven, Straffeloven (§§284 og 285), Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, Forskrift om pasientjournal, Forskrift om legemidler fra apotek, Forskrift om legemidler fra apotek
I kraft 1. juli 2020.

Innhold: Helsepersonellov, Helse– og omsorgstjenestelov, Pasient- og brukerrettighetslov, Psykisk helsevernlov, Spesialisthelsetjenestelov, Pasientjournallov, Smittervernlov, Legemiddellov, Folketrygdlov (kun kapittel 5 og 8), Folkehelselov, Abortlov, Tannhelsetjenestelov, Straffeloven (§ 284 og § 285), Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, Forskrift om pasientjournal, Forskrift om legemiddelhåndtering og Forskrift om legemidler fra apotek
Forlagets omtale: Helselover - med endringer, sist ved lover av 19. juni 2020 nr. 78, nr. 79 og nr. 81 (i kraft 1. juli 2020) Med historiske og faglige noter
Innhold: Helsepersonellov, Helse- og omsorgstjenestelov, Pasient- og brukerrettighetslov, Psykisk helsevernlov, Spesialisthelsetjenestelov, Pasientjournallov, Smittervernlov, Legemiddellov, Folketrygdlov (kun kapittel 5 og 8), Folkehelselov, Abortlov, Tannhelsetjenestelov, Straffeloven (§ 284 og § 285), Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, Forskrift om pasientjournal, Forskrift om legemiddelhåndtering og Forskrift om legemidler fra apotek
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika