Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Straffeloven : (lov om straff) av 20. mai 2005 nr. 28 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2020 nr. 81 (i kraft 1. juli 2020)
Materialtype:Særtrykk
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2020.- 22. utg.
Omfang:89 s..- 22. utg.
ISBN/ISSN:9788202690281
Emneord:Strafferett
Stikkord:Straffeloven (2005)

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
---9788202690281