Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Straffeprosessloven : (lov om rettergangsmåten i straffesaker) 22. mai 1981 nr. 25 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2020 nr. 84 (i kraft 1. juli 2020)
Materialtype:Særtrykk
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2020
Omfang:149 s.
ISBN/ISSN:9788202690298
Emneord:Straffeprosess / Strafferett
Stikkord:Straffeprosessloven (1981)

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika