Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Straffeloven : (lov om straff) av 20. mai 2005 nr. 28 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2020 nr. 81 (i kraft 1. juli 2020) ; Straffeprosessloven : (lov om rettergangsmåten i straffesaker) av 22. mai 1981 nr. 25 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2020 nr.
Materialtype:Særtrykk
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2020.- 21. utg.
Omfang:343 s..- 21. utg.
ISBN/ISSN:9788202690250
Emneord:Straffeprosess / Strafferett
Stikkord:Påtaleinstruksen (1985) / Straffeloven (2005) / Straffeprosessloven (1981)

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika