Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Arbeidsmiljøloven : (lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.) av 17. juni 2005 nr. 62 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2020 nr. 69 (i kraft 1. juli 2020) ; Ferieloven : (lov om ferie) av 29. april 1988 nr. 21 : med endringer, sist ved lov av 20. desembe
Materialtype:Særtrykk
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2020.- 17. utg.
Omfang:95 s..- 17. utg.
ISBN/ISSN:9788202690311
Emneord:Arbeidsmiljø / Arbeidsrett / Særtrykk
Stikkord:Arbeidsmiljøloven - AML (2005) / Ferieloven (1988)
Note:"Med historiske og faglige noter" -Omslaget

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika