Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Behandling av kundeopplysninger i forsikring : innhenting, bruk og utlevering av person- og bedriftsopplysninger i lys av GDPR og taushetsplikt
Ansvar:Roy Johansen
Forfatter:Johansen, Roy
Materialtype:Bok
Utgitt:Bønes : Eget forlag, 2019.- 1. utgave
Omfang:350 s..- 1. utgave
ISBN/ISSN:9788230343029
Emneord:Forsikring / Forsikringsvirksomhet / GDPR / Håndbok / Personvern / Taushetsplikt
Stikkord:Ekteskapsloven (1991) § 39 / Finansforetaksloven (2015) § 16-2 / Finansforetaksloven (2015) § 17-2 / Finansforetaksloven (2015) § 18-5 / Finansforetaksloven (2015) § 9-6 / Folketrygdloven (1997) § 21-4 / Forsikringsavtaleloven (1989) § 17-2 / Forurensningsloven (1981) § 39 / GDPR - General Data Protection Regulation 2016/679 / GDPR - General Data Protection Regulation 2016/679 Artikkel 13 / GDPR - General Data Protection Regulation 2016/679 Artikkel 14 / GDPR - General Data Protection Regulation 2016/679 Artikkel 6 / GDPR - General Data Protection Regulation 2016/679 Artikkel 9 / Hvitvaskingsloven (2018) § 25 / Hvitvaskingsloven (2018) § 31 / Konkurranseloven (2004) § 24 / Markedsføringsloven (2009) § 34 / Personvernforordningen (EU 2016/679) / Skatteforvaltningsloven (2016) § 7-3 / Straffeprosessloven (1981) § 210 / Straffeprosessloven (1981) § 230 / Tvisteloven (2005) § 21-5 / Tvisteloven (2005) § 24-4
Note:Over tittelen: Håndbok
Innhold:Boken er en systematisk gjennomgang av problemstillinger som oppstår når et forsikringsselskap innhenter, bruker eller utleverer kundeopplysninger. Boken består av to deler.

Del A er en inngående behandling av noen av de mest sentrale reglene i personvernforordningen (GDPR) ved behandling av personopplysninger. Hovedvekten er lagt på reglene om behandlingsgrunnlag i forordningens artikkel 6 og 9.

I del B foretar forfatteren en systematisk behandling av taushetspliktreglene for forsikrings- og andre finansforetak i finansforetakslovens § 16-2. Hvilke person- og bedriftsopplysninger som er taushetsbelagt og forsikringsselskapers adgang til å utlevere taushetsbelagte opplysninger, er viet en sentral plass. Boken inneholder en oversiktlig innholdsfortegnelse og fyldige lov- og stikkordsregistre. Boken er pent innbundet og fyller 350 sider inklusiv registre. Forfatteren har bred erfaring fra forsikring og har arbeidet med de fleste forsikringsprodukt som tilbys i Norge.

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp boka
- Bla i boka