Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Regnskapsloven : med kommentarer
Ansvar:Øyvind Handeland, Hans R. Schwencke, Tonny Stenheim, Kjell Magne Baksaas
Forfatter:Handeland, Øyvind / Schwencke, Hans R.
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Oslo : Gyldendal Akademisk, 2020.- 3. utgave
Omfang:744 s.
ISBN/ISSN:9788205514065
Emneord:Kommentarutgave / Regnskap
Stikkord:Regnskapsdirektivet (konsolidert) - 2013/34/EU / Regnskapsloven (1998)
Note:I Allvit.
Trykt utgave:Gå til trykt utgave
Forlagets omtale: Regnskapsloven med kommentarer gir en grundig behandling av bestemmelsene i regnskapsloven, herunder også kommentarer til Finansdepartementets forskrift om forenklet anvendelse av IFRS.
I tillegg til å være oppdatert med de siste endringene i lov og forskrifter er den nye utgaven vesentlig utvidet. Dette gjelder spesielt behandlingen av grunnleggende regnskapsprinsipper og vurderingsregler. Blant annet er god regnskapsskikk gjennom regnskapsstandarder i større grad trukket inn ved tolkning av lovens bestemmelser i denne utgaven enn den foregående. Dette suppleres med bruk av eksempler fra praktisk anvendelse av regnskapsstandardene. Lovkommentaren er også oppdatert med henvisninger til EUs konsoliderte regnskapsdirektiv.
Boken inneholder videre en generell redegjørelse for det «tosporede systemet» i regnskapsloven, som innebærer at regnskapspliktige avlegger årsregnskapet etter regnskapslovens ordinære regler eller etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Differensierte regnskapskrav for ulike typer regnskapspliktige innenfor regnskapslovens ordinære regler blir også behandlet.
Regnskapslovens «samleforskrift» og relevante EU-rettslige kilder slik som IFRS-forordning og konsolidert regnskapsdirektiv er tatt inn som vedlegg.
Forfatterne er alle eksperter på regnskapsrettens område.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Innholdsfortegnelse
- Ebok.no
- Bla i boka
- Allvit