Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Eiendom og juss
Ansvar:Helén Elisabeth Elvestad, Per Kåre Sky og Steinar Taubøll (red.)
Forfatter:red.: Elvestad, Helén Elisabeth / red.: Sky, Per Kåre / Sky, Per Kåre
Materialtype:Bok
Signatur:Juridika
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2021
Omfang:440 sider
ISBN/ISSN:9788215037776
Emneord:Eiendomsrett / Jordskifte / Matrikkel / Verdisetting
Stikkord:Veglova (1963) § 53
Note:Dette er volume 1.
Alle artiklene er registrert som egne poster og søkbare, se "Vis innhold."
Innhold:Boken Eiendom og Juss vol. 1 er et samarbeidsprosjekt mellom ansatte og
doktorgradsstipendiater ved Institutt for eiendom og juss ved Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet.
Del av verk:Vis innhold
Elektronisk utgave:Gå til elektronisk utgave
Forlagets omtale: Eiendom og juss vol. 1 er første bok i en planlagt serie med bøker innen fast eiendoms rettsforhold. Boka inneholder vitenskapelige artikler om ulike emner med stor praktisk nytteverdi. Jordskifte er et sentralt element i boka, som tar for seg temaer som fordeling av planskapte verdier, tiltaksjordskifte, forholdet mellom matrikkelloven og jordskifteloven, beiteordninger etter jordskifteloven, jordleie og jordskifte, forskjeller i verdsettingsprinsippene ved jordskifte og ekspropriasjon og domstolenes adgang til å beslutte ekspropriasjon etter vegloven § 53. I tillegg er det viet mye plass til temaer som eiendomsrett, bergregale og andre grunnregaler, veggrunn og eiendomsopplysningene i matrikkelen, servitutters synlighet i grunnboka og et historisk tilbakeblikk på betydningen av strøksservitutter. Boka omhandler også forhandlingsprosessen ved grunnerverv og forhandlinger ved private forslag til reguleringsplaner.
Jurister, advokater, dommere og andre som arbeider med fast eiendoms rettsforhold, vil ha nytte av bidragene i boka. Den inngår også i pensum for studiet i eiendomsfag ved NMBU.
Bidragsyterne i boka er knyttet til Institutt for eiendom og juss ved NMBU.
Boka er redigert av Helén Elisabeth Elvestad, Per Kåre Sky og Steinar Taubøll, som alle er ansatt ved Institutt for eiendom og juss ved NMBU. Elvestad har master i eiendomsfag og ph.d. og er ansatt som førsteamanuensis og instituttleder ved NMBU. Sky er jordskiftekandidat og dr.scient. Han har tidligere vært jordskifteoverrettsleder i Gulating og professor ved Høgskulen i Bergen og er ansatt som professor ved NMBU. Taubøll er cand.jur. og advokat og er ansatt som dosent ved NMBU.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Juridika
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka
- Allvit