Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Skattesvik : straff, inndragning og erstatning
Ansvar:Ann Johnsen
Forfatter:Johnsen, Ann
Materialtype:Bok
Signatur:Juridika
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2021.- 1. utgave
Omfang:224 sider.- 1. utgave
ISBN/ISSN:9788215034331
Emneord:Erstatningsrett / Inndragning / Skatterett / Skatteunndragelser / Straff
Stikkord:Skatteforvaltningsloven (2016) § 14-12 / Skatteforvaltningsloven (2016) § 14-13 / Skatteforvaltningsloven (2016) § 18-1 / Skatteforvaltningsloven (2016) § 18-2 / Skatteforvaltningsloven (2016) § 8-1 / Straffeloven (2005) § 378 / Straffeloven (2005) § 379 / Straffeloven (2005) § 380 / Straffeprosessloven (1981) § 3
Elektronisk utgave:Gå til elektronisk utgave
Forlagets omtale: Overtredelser av skattelovgivningen kan medføre straff, og de mest sentrale straffebestemmelsene er straffeloven §§ 378 til 380 om ordinært, grovt og grovt uaktsomt skattesvik. Også skatteforvaltningsloven og skattebetalingsloven inneholder straffebestemmelser som skal sikre at rett skatt blir betalt til riktig tid. I denne boken gjennomgår forfatteren straffebestemmelsene for overtredelser av skattelovgivningen.
Hovedvekten er på straffeloven §§ 378 til 380 om skattesvik, som rammer den skattepliktiges opplysningssvikt, og i hvilken grad tredjeparter kan pådra seg et medvirkningsansvar. I tillegg omhandler boken temaer som gjerne oppstår i tilknytning til saker om skattesvik, som forholdet til selvinkrimineringsvernet, inndragning og erstatning for tapt skatt. Siden de grunnleggende vilkårene for straffansvar for skattesvik i stor grad samsvarer med vilkårene for ileggelse av tilleggsskatt, er boken også relevant for tilleggsskatt.
Boken er ment som et praktisk verktøy for alle som arbeider med saker om straffesanksjoner mot brudd på skattelovgivningen, som advokater, politi- og påtalemyndighet, dommere og ansatte i skatteetaten.
Ann Johnsen er advokat og jobber blant annet som forsvarer i saker om økonomisk kriminalitet. Hun har også erfaring fra Finansdepartementets skattelovavdeling.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Juridika - om boka
- Juridika
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka