Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Kunstig intelligens og big data i helsesektoren : rettslige perspektiver
Ansvar:Anne Kjersti Befring og Inger-Johanne Sand (red.)
Forfatter:red.: Befring, Anne Kjersti / red.: Sand, Inger-Johanne
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Gyldendal, 2020.- 1. utgave
Omfang:649 sider - illustrasjoner ; 24 cm.- 1. utgave
ISBN/ISSN:9788205531963
Emneord:AI - Artificial intelligence / GDPR / Helse- og sosialvesen / Kunstig intelligens / Personvern / Rettsinformatikk / Taushetsplikt
Stikkord:EMK - Artikkel 8 - Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter / GDPR - General Data Protection Regulation 2016/679 Artikkel 22 / GDPR - General Data Protection Regulation 2016/679 Artikkel 23 / GDPR - General Data Protection Regulation 2016/679 Artikkel 6 / GDPR - General Data Protection Regulation 2016/679 Artikkel 9 / Grunnloven § 102 / Helsepersonelloven (1999) / Helsepersonelloven (1999) § 25 / Helsepersonelloven (1999) § 29 / Helsepersonelloven (1999) § 39 / Helsepersonelloven (1999) § 40 / Helsepersonelloven (1999) § 45 / Patentloven (1967) § 1
Del av verk:Vis innhold
Elektronisk utgave:Gå til elektronisk utgave
Forlagets omtale: Bruk av kunstig intelligens og big data i helsesektoren og i medisinen må kunne kalles et paradigmeskifte.
Den nye teknologien kan for eksempel føre til at truende epidemier eller pandemier blir oppdaget langt tidligere, eller at riktig diagnose kan stilles raskere, slik at pasienter kan få mer presis og effektiv medisinsk behandling. Samtidig kan den ha uheldige konsekvenser - pasienter kan bli utsatt for skader eller krenkelser eller miste kontroll over spredningen av sine personopplysninger.
Innenfor helseretten oppstår spørsmål om hvordan denne teknologien skal kategoriseres og vurderes ut fra gjeldende rett, og om dagens rettstilstand er tilpasset den nye teknologien. Hvis ikke, hvilke endringer bør gjøres for at kunstig intelligens og big data kan bli bedre regulert?
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka