Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Utleggstrekk
Ansvar:Vibeke Løvold
Forfatter:Løvold, Vibeke Irene
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Gyldendal Akademisk, 2021
Omfang:288 sider
ISBN/ISSN:9788205517318
Emneord:Inkasso / Lønninger / Tvangsfullbyrdelse
Stikkord:Dekningsloven (1984) / Forskrift om livsoppholdssatser (2014) / Tvangsfullbyrdelsesloven (1992)
Forlagets omtale: I Utleggstrekk behandles de materielle og prosessuelle reglene om inndriving av pengekrav ved trekk i lønn mv.
I tillegg til de alminnelige reglene om utleggstrekk i dekningsloven og tvangsfullbyrdelsesloven, behandles også særbestemmelser i bidragsinnkrevingsloven og skattebetalingsloven. I boken redegjøres det for relevant rettspraksis, særlig fra Høyesteretts kjæremålsutvalg/ankeutvalg og lagmannsrettene, og for tolkningsuttalelser fra Lovavdelingen.
Første utgave av boken kom i 2008. I denne reviderte utgaven er forskriften om livsoppholdssats for saker om utleggstrekk og gjeldsordning nærmere behandlet. Det er også tatt med et nytt kapittel om forholdet mellom utleggstrekk og motregning til inndriving av folketrygdens tilbakebetalingskrav.
Boken vil være til nytte for alle som kommer i kontakt med reglene om utleggstrekk, som advokater, dommere, de ansatte hos namsmyndighetene, ansatte i inkassobransjen, økonomiske rådgivere og forvaltningsjurister.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka