Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Erstatning for ulemper fra veitrafikkanlegg som fører til vesentlige forverringer av bruksforholdene : - vilkårene i grannelova § 2 fjerde ledd
Ansvar:Johannes Alois Eriksen
Forfatter:Eriksen, Johannes Alois
Materialtype:Bokkapittel
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm akademisk, 2019
Omfang:S. 575-628
ISBN/ISSN:9788202596811
Emneord:Ekspropriasjon / Erstatningsutmåling
Stikkord:Ekspropriasjonserstatningslova (1984) / Ekspropriasjonserstatningslova (1984) § 6 / Forurensningsloven (1981) / Forurensningsloven (1981) kap 8 / Grannelova (1961) § 2 / Grunnloven § 105 / Grunnloven § 112 / Oreigningsloven (1959)
Del av verk:Ekspropriasjon
Forlagets omtale: Ekspropriasjon inneholder først en kort innføring i hva ekspropriasjon er og prinsippene for erstatning. Videre går forfatterne grundig inn i en rekke praktiske og sentrale emner fra ekspropriasjonsretten:
Ekspropriasjonsprosessen Salgsverdi med påslag som grunnlag for ekspropriasjonserstatning Reguleringsplanens betydning for ekspropriasjonserstatningen. Særlig om veier og offentlige anlegg Reguleringsplaner og ekspropriasjonserstatning. Særlig om strøksprisprinsippet Bruksverdierstatning og tilpasningsplikten Gjenervervsprinsippet Erstatning for ulemper fra veitrafikkanlegg Fordeler tiltaket medfører for gjenværende eiendom Det ekspropriasjonsrettslige differanseprinsipp Rettigheters vern ved ekspropriasjonBoken er nyttig for alle som arbeider med ekspropriasjonsrett i teori og praksis. Den egner seg også for studenter som vil fordype seg i faget.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Rettsdata