Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Digital kildekritikk
Ansvar:Ståle Grut
Forfatter:Grut, Ståle
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Gyldendal Akademisk, 2021
Omfang:144 sider
ISBN/ISSN:9788205529809
Emneord:Datateknologi / Digitale medier / Internett / Kildevern
Forlagets omtale: Hva er digital kildekritikk? Hvordan skiller den seg fra den såkalte tradisjonelle kildekritikken? Og, hva bør vi være spesielt oppmerksomme på når vi bruker digitale kilder?
I denne boken gis en rekke råd om praktisk bruk av digitale verktøy, metoder og ressurser for å vurdere troverdigheten til sentrale kildetyper og kildemateriale som eksisterer på internett. Visuelt medieinnhold, som bilder og video fra sosiale medier, er eksempler på dette. Det vies også oppmerksomhet til hvordan digital kildekritisk kompetanse er et ideelt researchverktøy, og kan hjelpe med å grave fram ny informasjon i åpne kilder på nettet.
Journalister som jobber med internettbaserte kilder vil ha spesielt nytte av boken, men også studenter, spesielt innen mediefag, lærere og andre som er avhengige av høy informasjonskompetanse og forståelse for digitale kilder vil finne relevante metoder og ressurser.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka