Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Markedsrett : innføring i marked-, konkurranse- og immaterialrett
Ansvar:Ole-Andreas Rognstad, Harald Irgens-Jensen, Kristina Stenvik, Inger Berg Ørstavik, Eirik Østerud
Forfatter:Irgens-Jensen, Harald / Rognstad, Ole-Andreas / Stenvik, Kristina / Ørstavik, Inger Berg
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2021
Omfang:424 sider
ISBN/ISSN:9788215043289
Emneord:Designrett / Immaterialrett / Kjennetegnsrett / Konkurranserett / Lærebok / Markedsrett / Opphavsrett / Opphavsrettigheter / Patentrett
Stikkord:Markedsføringsloven (2009) § 25 / Markedsføringsloven (2009) § 30 / Patentloven (1967) § 1 / Varemerkeloven (1961) § 4
Del av verk:Vis innhold
Elektronisk utgave:Gå til elektronisk utgave
Forlagets omtale: Markedsretten omfatter i praksis tre hovedrettsområder: konkurranseretten, reglene om illojal konkurranse og immaterialretten. I denne boken knytter forfatterne de ulike rettsområdene sammen på en pedagogisk måte og viser hvordan markedsretten gjør seg gjeldende.
På hvilke måter kan en bedrift som har lagt ned store ressurser i produktutvikling og markedsføring, skjerme sine investeringer? I hvilken grad kan bedriften forhindre konkurrerende virksomheter fra å selge og markedsføre de samme eller liknende produkter uten å bære tilsvarende kostnader? Hvordan kan bedriften beskytte eget navn og produktnavn og andre kjennetegn slik at kundene kjenner igjen produktene til bedriften? Boken omhandler regler som har betydning for denne type problemstillinger. Den har også en rekke praktiske eksempler og oppgaver og kan brukes som inngangsport til en større fordypning i markedsrettens fagområder.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Juridika
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka