Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Fiskesalslagslova : Lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar
Ansvar:Thor Falkanger
Forfatter:Falkanger, Thor
Materialtype:Elektronisk bok
Signatur:Juridika
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2021
Omfang:127 sider
ISBN/ISSN:9788215041612
Emneord:Fiskeoppdrett / Fiskerett / Fiskerinæring / Kommentarutgave
Stikkord:Fiskesalslagslova (2013)
Note:Kun tilgjengelig i Juridika.

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Juridika