Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Arbeidstidsplanlegging : arbeidsplan og turnusordninger
Ansvar:Hege Ingvoldstad Øhrn og Nikolai Bratz Queseth
Forfatter:Øhrn, Hege Ingvoldstad / Queseth, Nikolai Bratz
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Kommuneforlaget, 2021.- 4. utgave
Omfang:222 sider.- 4. utgave
ISBN/ISSN:9788244624039
Emneord:Arbeidsrett / Arbeidstid
Stikkord:Arbeidsmiljøloven - AML (2005) § 10-12 / Arbeidsmiljøloven - AML (2005) § 10-5
Note:1. utgave (innbundet) 1996
Dette er 4. utgave. Det står 14. utgave i boka, dette er feil.
Forlagets omtale: I denne boken blir du kjent med lov- og avtaleverk som er relevant for deg som utarbeider aktivitetsplaner, bemanningsplaner og arbeidsplaner for turnus.
Disse planene er viktige hjelpemidler for å oppnå et godt arbeidsmiljø for de ansatte og et best mulig tjenestetilbud
for brukerne. Det er en utfordring å prioritere og fordele ressurser samtidig som også den enkelte arbeidstakers
livssituasjon og behov skal ivaretas på en best mulig måte.
Denne boken presenterer blant annet:
Aktuelt lov- og avtaleverk
Roller og ansvar
Arbeidsgivers handlingsrom
Hvordan en utarbeider arbeidsplaner
Samhandling ledere og tillitsvalgte
Praktiske eksempler
Alternative arbeidstidsordninger
Denne utgaven av Arbeidstidsplanlegging er en revidert utgave som er oppdatert i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk og tolkning av disse, samt rettspraksis.
Boken egner seg for alle som arbeider med arbeidstidsplanlegging, både ledere og tillitsvalgte. Den kan også være nyttig for arbeidstakere som arbeider i turnus.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Bla i boka