Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Pantsettelse av immaterialrettigheter
Ansvar:Bjørn Løtveit
Forfatter:Løtveit, Bjørn
Materialtype:Bok
Signatur:Juridika
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2021.- 1. utgave
Omfang:456 sider.- 1. utgave
ISBN/ISSN:9788215040875
Emneord:Immaterialrett / Opphavsrettigheter / Panterett / Patentrett / Teknologi / Varemerker
Stikkord:EMK P1-1
Note:Boken er basert på Løtveits doktoravhandling fra 2019.
Elektronisk utgave:Gå til elektronisk utgave
Forlagets omtale: Innovasjon er nødvendig for samfunnsutviklingen, men det er også kostbart. Adgangen til å pantsette immaterialrettigheter kan øke kredittilgangen for innovasjons- og teknologibedrifter. Det er på denne måten en sammenheng mellom rimelig kreditt og innovasjon. Denne sammenhengen er utgangspunktet for boken pantsettelse av immaterialrettigheter.
Forfatteren går grundig inn på spørsmål knyttet til pantsettelse av et bredt spekter ulike immaterialrettigheter. Ikke bare formelle immaterialrettigheter som patent, - varemerke- og opphavsrettigheter behandles, men også immaterialrettslignende formuesgoder som forretningshemmeligheter, «knowhow» og domenenavn. Særtrekkene ved immaterialrettigheter som formuesgoder drøftes også på et mer overordnet nivå. Selv om boken omhandler et særskilt panterettslig tema, bidrar den også med analyser av verdi for mer allmenne panterettslige og formuerettslige spørsmål.
Boken er basert på Løtveits doktoravhandling fra 2019. Dette var den første vitenskapelige avhandlingen i nordisk rettsteori som behandler reglene om pantsettelse av immaterialrettigheter rettsdogmatisk i monografisk form.
Bjørn Løtveit er master i rettsvitenskap fra 2014, og ph.d. i rettsvitenskap fra 2019. Han jobber som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiT - Norges arktiske universitet.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Juridika
- Innholdsfortegnelse
- Bokomtale
- Bla i boka