Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Forvaltningsrett før eksamen : materiell og personell kompetanse
Ansvar:Viljar Johnsen Nerheim, Alexander Sæthern
Forfatter:Nerheim, Viljar Johnsen / Sæthern, Alexander
Materialtype:Bok
Utgitt:Bergen : Fagbokforlaget, 2021.- 1. utgave
Omfang:220 sider.- 1. utgave
ISBN/ISSN:9788245035100
Emneord:Delegering / Forvaltningsrett / Legalitetsprinsippet / Lærebok / Myndighetsmisbruk / Ugyldighet
Forlagets omtale: Forvaltningsrett på en solid og forståelig måte!
Mange av de meste relevante forvaltningsrettslige emnene blir relativt kort behandlet i pensumlitteraturen og kan være vanskelige å få tak på. I denne boken går forfatterne gjennom flere av dem - blant annet legalitetsprinsippet, skillet mellom forvaltningsskjønn og lovbundne vurderinger, myndighetsmisbrukslæren, vilkårslæren, instruksjons- og delegasjonsmyndighet og ugyldighet. Saksbehandlingsreglene blir ikke behandlet i denne boken.
Temaene formidles på en enkel og forståelig måte som særlig fremhever ny forskning og de sentrale hensynene som gjør seg gjeldende. Samtidig går analysen av flere problemstillinger dypere enn i pensumslitteraturen for å gi en mer solid forståelse. Boken kan derfor brukes både som innføringslitteratur, til oppsummering, og som fordypningslitteratur i enkelte emner.
Viljar Johnsen Nerheim (født 1996) studerer juss på femte studieår, og er vitenskapelig assistent tilknyttet forskergruppen for formuerett ved UiB. Han var i 2020 redaktør i tidsskriftet Jussens Venner.
Alexander Sæthern (født 1997) studerer juss på femte studieår, og er vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, UiO. Han er redaktør i tidsskriftet Jussens Venner.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka