Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Felles hovedforhandling med sak 22/2020 Tvist vedrørende flyteriggavtalens virkeområde - AR-2021-9 : 22. mars 2021 avsa Arbeidsretten dom
Ansvar:Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (SAFE) (Advokat Bent Endresen) mot 1. Norges Rederiforbund, 2. Knutsen O AS (Advokat Pål Tangen)
Materialtype:Dom
Signatur:Arbeidsretten
Utgitt:Oslo : Arbeidsretten, 2021
Omfang:17 s.
Emneord:Arbeidsretten / Domsavgjørelser / Tariffavtaler
Stikkord:AR-2021-9 / Flyteriggavtalen / Flyteriggavtalen pkt. 15.1 / Flyteriggavtalen pkt. 15.4 / Flyteriggavtalen pkt. 3 / Flyteriggavtalen pkt. 3.6
Note:Saksnummer 25/2020
Innhold:Saken gjelder: Felles hovedforhandling med sak 22/2020 Tvist vedrørende flyteriggavtalens virkeområde.

Dommere: Wahl, Sundet, Stabel, Coucheron, Sørskår, Johansen, Ulleberg

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Vedlegg:- Rettsinfo.no - sak 22/2020
- Rettsinfo.no