Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Tvisteloven : med forskrifter : lov 17 juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister : sist endret ved lov 18.12.2020 nr.147 fra 1.02.2021
Materialtype:Særtrykk
Utgitt:Bergen : Fagbokforlaget
Omfang:250 sider
ISBN/ISSN:9788245088700
Emneord:Særtrykk
Stikkord:Tvisteloven (2005)
Forlagets omtale: Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer.
De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika