Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Norm, skyldkrav og straffetrussel : Utvalgte emner fra spesiell strafferett
Ansvar:Steinar Fredriksen
Forfatter:Fredriksen, Steinar
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Gyldendal, 2021.- 2. utgave
Omfang:488 s..- 2. utgave
ISBN/ISSN:9788205544086
Emneord:Spesiell strafferett / Strafferett
Stikkord:Alkoholloven (1989) § 1-3 / Alkoholloven (1989) § 1-5 / Alkoholloven (1989) § 2-1 / Alkoholloven (1989) § 8-1 / Alkoholloven (1989) § 8-11 / Alkoholloven (1989) § 8-2 a / Alkoholloven (1989) § 8-3 / Alkoholloven (1989) § 8-8 / Alkoholloven (1989) § 8-9 / Brann- og eksplosjonsvernloven (2002) § 42 / Brann- og eksplosjonsvernloven (2002) § 5 / Brann- og eksplosjonsvernloven (2002) § 6 / Brukerromsloven (2004) § 4 / Legemiddelloven (1992) § 24 / Politiloven (1995) § 30 / Straffeloven (2005) § 155 / Straffeloven (2005) § 155 a / Straffeloven (2005) § 156 / Straffeloven (2005) § 157 / Straffeloven (2005) § 160 / Straffeloven (2005) § 162 / Straffeloven (2005) § 168 / Straffeloven (2005) § 171 / Straffeloven (2005) § 172 / Straffeloven (2005) § 173 / Straffeloven (2005) § 181 / Straffeloven (2005) § 185 / Straffeloven (2005) § 186 / Straffeloven (2005) § 187 / Straffeloven (2005) § 188 / Straffeloven (2005) § 189 / Straffeloven (2005) § 190 / Straffeloven (2005) § 191 / Straffeloven (2005) § 198 / Straffeloven (2005) § 202 / Straffeloven (2005) § 209 / Straffeloven (2005) § 210 / Straffeloven (2005) § 211 / Straffeloven (2005) § 221 / Straffeloven (2005) § 222 / Straffeloven (2005) § 223 / Straffeloven (2005) § 224 / Straffeloven (2005) § 225 / Straffeloven (2005) § 226 / Straffeloven (2005) § 231 / Straffeloven (2005) § 232 / Straffeloven (2005) § 234 / Straffeloven (2005) § 235 / Straffeloven (2005) § 251 / Straffeloven (2005) § 252 / Straffeloven (2005) § 253 / Straffeloven (2005) § 254 / Straffeloven (2005) § 255 / Straffeloven (2005) § 256 / Straffeloven (2005) § 257 / Straffeloven (2005) § 258 / Straffeloven (2005) § 260 a / Straffeloven (2005) § 263 / Straffeloven (2005) § 264 / Straffeloven (2005) § 265 / Straffeloven (2005) § 266 / Straffeloven (2005) § 267 / Straffeloven (2005) § 268 / Straffeloven (2005) § 271 / Straffeloven (2005) § 272 / Straffeloven (2005) § 273 / Straffeloven (2005) § 274 / Straffeloven (2005) § 275 / Straffeloven (2005) § 282 / Straffeloven (2005) § 283 / Straffeloven (2005) § 284 / Straffeloven (2005) § 285 / Straffeloven (2005) § 286 / Straffeloven (2005) § 287 / Straffeloven (2005) § 288 / Straffeloven (2005) § 291 / Straffeloven (2005) § 292 / Straffeloven (2005) § 293 / Straffeloven (2005) § 294 / Straffeloven (2005) § 295 / Straffeloven (2005) § 298 / Straffeloven (2005) § 299 / Straffeloven (2005) § 300 / Straffeloven (2005) § 301 / Straffeloven (2005) § 302 / Straffeloven (2005) § 303 / Straffeloven (2005) § 304 / Straffeloven (2005) § 305 / Straffeloven (2005) § 306 / Straffeloven (2005) § 309 / Straffeloven (2005) § 310 / Straffeloven (2005) § 311 / Straffeloven (2005) § 312 / Straffeloven (2005) § 313 / Straffeloven (2005) § 314 / Straffeloven (2005) § 315 / Straffeloven (2005) § 316 / Straffeloven (2005) § 317 / Straffeloven (2005) § 321 / Straffeloven (2005) § 322 / Straffeloven (2005) § 323 / Straffeloven (2005) § 324 / Straffeloven (2005) § 324 / Straffeloven (2005) § 326 / Straffeloven (2005) § 327 / Straffeloven (2005) § 328 / Straffeloven (2005) § 329 / Straffeloven (2005) § 330 / Straffeloven (2005) § 331 / Straffeloven (2005) § 332 / Straffeloven (2005) § 333 / Straffeloven (2005) § 334 / Straffeloven (2005) § 335 / Straffeloven (2005) § 336 / Straffeloven (2005) § 337 / Straffeloven (2005) § 337 / Straffeloven (2005) § 338 / Straffeloven (2005) § 339 / Straffeloven (2005) § 340 / Straffeloven (2005) § 341 / Straffeloven (2005) § 342 / Straffeloven (2005) § 343 / Straffeloven (2005) § 344 / Straffeloven (2005) § 345 / Straffeloven (2005) § 351 / Straffeloven (2005) § 352 / Straffeloven (2005) § 353 / Straffeloven (2005) § 355 / Straffeloven (2005) § 356 / Straffeloven (2005) § 357 / Straffeloven (2005) § 361 / Straffeloven (2005) § 362 / Straffeloven (2005) § 366 / Straffeloven (2005) § 370 / Straffeloven (2005) § 371 / Straffeloven (2005) § 372 / Straffeloven (2005) § 373 / Straffeloven (2005) § 374 / Straffeloven (2005) § 375 / Straffeloven (2005) § 376 / Straffeloven (2005) § 377 / Straffeloven (2005) § 387 / Straffeloven (2005) § 388
Forlagets omtale: Her behandles utvalgte emner fra norsk spesiell strafferett.
Bestill vurderingseksemplar
Boken er først og fremst ment å skulle dekke Politihøgskolens pensum i spesiell strafferett, men den vil være relevant også for jusstudenter, polititjenestepersoner som trenger å oppdatere sine kunnskaper i spesiell strafferett, og andre som ønsker kunnskap om ulike straffebud i forbindelse med arbeid eller studier.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka