Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Grunnloven : Historisk kommentarutgave 1814-2020
Ansvar:Ola Mestad og Dag Michalsen (red.)
Forfatter:red.: Mestad, Ola / red.: Michalsen, Dag
Materialtype:Bok
Signatur:Juridika
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2021.- 1. utgave
Omfang:1536 sider
ISBN/ISSN:9788215022581
Emneord:Historie / Kommentarutgave
Stikkord:Grunnloven / HR-2010-258-P (Rederiskattesaken) / HR-2016-2554-P (Holship) / Rt-1946-198 (Klinge) / Rt-1976-1 (Kløfta-dommen) / Rt-1983-1004 (Børre Knudsen-saken) / Rt-2010-143 (Rederiskattesaken) / UTV-2010-511 (Rederiskattesaken)
Note:Ligger på Idunn som Open Access: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Forlagets omtale: Denne boka omhandler Grunnloven helt fra 1814 til i dag. Den er både en oppdatert lovkommentar som tar med hele grunnlovsrevisjonen i 2014, og en forklaring av Grunnloven slik den har vært, med dens bakgrunn, alle dens endringer og kontinuiteten fra 17. mai 1814 til utgangen av 2020. Alle gjeldende grunnlovsbestemmelser blir utførlig kommentert og tilsvarende for alle tidligere bestemmelser som nå er opphevet. Kommentarene er skrevet av i alt 49 spesialistforfattere, de fleste jurister og noen historikere. Grunnlovsparagrafene blir satt inn i ulike sammenhenger, både idehistoriske og politiske, med hverandre og med internasjonale forpliktelser, rettspraksis og lovgivning. Redaktørene har i tillegg skrevet innledning til verket.
Boka er uunnværlig for alle som arbeider med statsrettslige spørsmål, både i Storting og styringsverk, i domstolene og på advokatkontorer, og for studenter så vel som for historisk og politisk interesserte.
Redaktørene er begge professorer ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og stod sentralt i forskningen knyttet til Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Jusbiblioteket
- Juridika
- Innholdsfortegnelse
- Idunn - Open Access
- Bokanmeldelse
- Bla i boka