Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Grunnloven : Historisk kommentarutgave 1814-2020
Ansvar:Ola Mestad og Dag Michalsen (red.)
Forfatter:red.: Mestad, Ola / red.: Michalsen, Dag
Materialtype:Bok
Signatur:Juridika
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2021.- 1. utgave
Omfang:1536 sider
ISBN/ISSN:9788215022581
Emneord:Historie / Kommentarutgave
Stikkord:Grunnloven / Grunnloven § 1 / Grunnloven § 1 / Grunnloven § 10 / Grunnloven § 100 / Grunnloven § 101 / Grunnloven § 102 / Grunnloven § 103 / Grunnloven § 104 / Grunnloven § 105 / Grunnloven § 106 / Grunnloven § 107 / Grunnloven § 108 / Grunnloven § 109 / Grunnloven § 11 / Grunnloven § 110 / Grunnloven § 110a / Grunnloven § 110b / Grunnloven § 110c / Grunnloven § 111 / Grunnloven § 112 / Grunnloven § 113 / Grunnloven § 114 / Grunnloven § 115 / Grunnloven § 116 / Grunnloven § 117 / Grunnloven § 118 / Grunnloven § 119 / Grunnloven § 12 / Grunnloven § 120 / Grunnloven § 120a / Grunnloven § 121 / Grunnloven § 13 / Grunnloven § 14 / Grunnloven § 15 / Grunnloven § 16 / Grunnloven § 17 / Grunnloven § 18 / Grunnloven § 19 / Grunnloven § 2 / Grunnloven § 20 / Grunnloven § 21 / Grunnloven § 22 / Grunnloven § 23 / Grunnloven § 24 / Grunnloven § 25 / Grunnloven § 26 / Grunnloven § 27 / Grunnloven § 28 / Grunnloven § 29 / Grunnloven § 3 / Grunnloven § 30 / Grunnloven § 31 / Grunnloven § 32 / Grunnloven § 32 / Grunnloven § 33 / Grunnloven § 33 / Grunnloven § 34 / Grunnloven § 34 / Grunnloven § 35 / Grunnloven § 36 / Grunnloven § 37 / Grunnloven § 38 / Grunnloven § 38 / Grunnloven § 39 / Grunnloven § 4 / Grunnloven § 40 / Grunnloven § 41 / Grunnloven § 42 / Grunnloven § 43 / Grunnloven § 44 / Grunnloven § 45 / Grunnloven § 46 / Grunnloven § 47 / Grunnloven § 48 / Grunnloven § 49 / Grunnloven § 5 / Grunnloven § 50 / Grunnloven § 51 / Grunnloven § 52 / Grunnloven § 53 / Grunnloven § 54 / Grunnloven § 55 / Grunnloven § 56 / Grunnloven § 57 / Grunnloven § 58 / Grunnloven § 59 / Grunnloven § 6 / Grunnloven § 60 / Grunnloven § 61 / Grunnloven § 62 / Grunnloven § 63 / Grunnloven § 64 / Grunnloven § 65 / Grunnloven § 66 / Grunnloven § 67 / Grunnloven § 68 / Grunnloven § 69 / Grunnloven § 7 / Grunnloven § 70 / Grunnloven § 71 / Grunnloven § 72 / Grunnloven § 73 / Grunnloven § 74 / Grunnloven § 75 / Grunnloven § 76 / Grunnloven § 77 / Grunnloven § 78 / Grunnloven § 79 / Grunnloven § 8 / Grunnloven § 80 / Grunnloven § 81 / Grunnloven § 82 / Grunnloven § 83 / Grunnloven § 84 / Grunnloven § 85 / Grunnloven § 86 / Grunnloven § 87 / Grunnloven § 88 / Grunnloven § 89 / Grunnloven § 9 / Grunnloven § 90 / Grunnloven § 91 / Grunnloven § 92 / Grunnloven § 93 / Grunnloven § 94 / Grunnloven § 95 / Grunnloven § 96 / Grunnloven § 97 / Grunnloven § 98 / Grunnloven § 99
Note:Ligger på Idunn som Open Access: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Innhold:Vedlegg 1. Grunnsetningar vedtatt på Eidsvoll 13./16. april 1814
Vedlegg 2. Grunnloven vedtatt på Eidsvoll 17. mai 1814
Vedlegg 3. Grunnloven revidert i Christiania 4. november 1814
Vedlegg 4. Riksakten av 31. juli / 6. august 1815
Vedlegg 5. Grunnloven etter endringene i 1905
Vedlegg 6. Grunnloven per 17. mai 1914
KONGERIGET NORGES GRUNDLOV GIVEN I RIGSFORSAMLINGEN PAA EIDSVOLD DEN 17DE MAI 1814 MED SENERE ÆNDRINGER OG TILLÆG INDTIL 17DE MAI 1914
Vedlegg 7. Grunnloven/Grunnlova per 31. desember 2020

Kommentarene er skrevet av:
Anders Løvlie
Arne Fliflet
Arnulf Tverberg
Aslak Syse
Benedikte Moltumyr Høgberg
Bjørnar Borvik
Bård Sverre Tuseth
Christer Holtet Dahlin
Christoffer Conrad Eriksen
Dag Michalsen
Eirik Holmøyvik
Ernst Nordtveit
Frederik Zimmer
Fredrik Sejersted
Frode Innjord
Gro Nystuen
Hanne Hagtvedt Vik
Harald Espeli
Henning Jakhelln
Henriette Sinding Aasen
Henrik Bull
Hilde Ruus
Hilde Sandvik
Ivar Alvik
Jan Fridthjof Bernt
Jørgen Aall
Jørn Jacobsen
Kirsti Strøm Bull
Kjetil Mujezinović Larsen
Knut Dørum
Knut Einar Skodvin
Lars Kvestad
Magne Frostad
Marit Halvorsen
Marius Stub
Nils Rune Langeland
Nora Naguib Leerberg
Ola Mestad
Ola Teige
Ole Kristian Fauchald
Per Egil Ensrud
Ragna Aarli
Sigrid Stokstad
Stian Øby Johansen
Thor Falkanger
Torbjørn Backer Hjorthaug
Tore Fjørtoft
Trude Haugli
Ulrik Sverdrup-Thygeson
Forlagets omtale: Denne boka omhandler Grunnloven helt fra 1814 til i dag. Den er både en oppdatert lovkommentar som tar med hele grunnlovsrevisjonen i 2014, og en forklaring av Grunnloven slik den har vært, med dens bakgrunn, alle dens endringer og kontinuiteten fra 17. mai 1814 til utgangen av 2020. Alle gjeldende grunnlovsbestemmelser blir utførlig kommentert og tilsvarende for alle tidligere bestemmelser som nå er opphevet. Kommentarene er skrevet av i alt 49 spesialistforfattere, de fleste jurister og noen historikere. Grunnlovsparagrafene blir satt inn i ulike sammenhenger, både idehistoriske og politiske, med hverandre og med internasjonale forpliktelser, rettspraksis og lovgivning. Redaktørene har i tillegg skrevet innledning til verket.
Boka er uunnværlig for alle som arbeider med statsrettslige spørsmål, både i Storting og styringsverk, i domstolene og på advokatkontorer, og for studenter så vel som for historisk og politisk interesserte.
Redaktørene er begge professorer ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og stod sentralt i forskningen knyttet til Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Rettsinfo.no
- Kjøp hos Akademika
- Juridika
- Innholdsfortegnelse
- Idunn - Open Access
- Bla i boka