Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Utmark i endring – når nye tider gir andre tilhøve
Ansvar:Bjørn Egil Flø, Frode Flemsæter
Forfatter:Flø, Bjørn Egil / Flemsæter, Frode
Materialtype:Bokkapittel
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2021
Omfang:S. 9-27
ISBN/ISSN:9788202669638
Emneord:Allemannsretten / Beiterett / Friluftsliv / Fritidseiendommer / Reindrift / Rovdyrforvaltning / Tingsrett / Utmark / Vindkraft / Vindmøller
Note:Kapittel 1.
Open access: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Del av verk:Utmark i endring

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Hos utgiver